Aan de slag met een scholingsplan voor de ondernemingsraad

scholingsplan voor de ondernemingsraad

Scholingsplan voor de ondernemingsraad

  • Zorgt voor een gestructureerde manier van werken
  • Betere resultaten bereiken
  • Individuele ontwikkeling borgen in scholingsplan
  • zorgen dat de ondernemingsraad bezig is met: Leren, ontwikkelen en verbeteren.

Basis van het scholingsplan

Individuele kwaliteiten van OR-leden krijgen specifieke aandacht in het scholingsplan voor de ondernemingsraad. De belangrijkste processen voor de ondernemingsraad vormen de basis. Deze aanpak bevordert zowel de samenwerking binnen de ondernemingsraad als de communicatie met de bestuurder en achterban.


opzet scholingsplan

scholingsplan ondernemingsraad

Ja, wij willen als ondernemingsraad aan de slag

met Talentontwikkeling Medezeggenschap!

Mensen zijn Individueel verschillend!

Er is een verschil in kwaliteiten tussen mensen. Geef OR-leden daarom een taak die bij hen past. En bied mogelijkheden aan om persoonlijke kwaliteiten uit te diepen door ze specifieke trainingen te laten volgen. Zo stimuleer je dat mensen zich willen blijven ontwikkelen.


Je doet niet allemaal hetzelfde binnen de ondernemingsraad, maar je doet wat bij je past. Dit levert meer resultaat voor de ondernemingsraad als geheel!


Opzet scholingsplan voor de ondernemingsraad

Het scholingsplan voor de ondernemingsraad is gebaseerd op drie jaar. Doel is niet alleen om te meten hoe iemand zich ontwikkeld heeft, maar ook om te bekijken welke ontwikkeling de ondernemingsraad als geheel doormaakt. Er wordt gestart met een nul-meting. Aan de hand daarvan wordt vastgesteld waar de ondernemingsraad zich op gaat richten, daarover worden afspraken gemaakt.

Er komt een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en een persoonlijk activiteitenplan (PAP). Iedere activiteit die OR-leden hebben ondernomen worden vastgelegd in het leerlogboek.