Start nu een maatwerk OR training 

via de methode Talentontwikkeling Medezeggenschap

Bij een maatwerk OR training worden de volgende stappen gezet:

1

TALENTENTEST

Ieder OR-lid maakt de talententest 'online'. Een aantal vragenlijsten worden ingevuld. 

2

COACHINGSGESPREK

Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten wordt een coachingsgesprek ingepland.

3

COACHINGSVERSLAG

De coach maakt aan de hand van het gesprek met het OR-lid een persoonlijk verslag.

In de 1e maatwerk OR training richten we de ondernemingsraad

maatwerk or training
  • Visie ontwikkeling voor de ondernemingsraad
  • Hoe gaan we de samenwerking vorm geven?
  • Wat zijn de uitkomsten van de talententest
  • Wat zijn de wensen van de individuele OR-leden

 

In de 2e en 3e maatwerk OR training aandacht voor:

Leren, ontwikkelen en verbeteren!

Door het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad wordt een opleidingsplan gemaakt voor individuele ontwikkeling.


Individuele Competentiegerichte trainingen

Aan de hand van een opleidingsplan worden de volgende individuele competentietrainingen aangeboden:


Welke trainers zijn actief in Talentontwikkeling Medezeggenschap

[tmm name=”team-tom”]

scholingsplan ondernemingsraad

Ja, wij willen als ondernemingsraad aan de slag

met Talentontwikkeling Medezeggenschap!