Disclaimer

De website Talentontwikkeling Medezeggenschap is een product van Bubberman - Training en advies voor ondernemingsraden. Bubberman - Training en advies accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie op deze website, of door informatie aangeboden door deze website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website en de bijbehorende nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@talentontwikkelingmedezeggenschap.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bubberman - Training en advies voor ondernemingsraden is het niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken of te gebruiken voor marketing- en/of commerciële doeleinden.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Bubberman - Training en advies voor ondernemingsraden. Voor gebruik dient u schriftelijk vooraf toestemming te verkrijgen van Bubberman - Training en advies voor ondernemingsraden. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar info@or-elearning.nl. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Bubberman - Training en advies voor ondernemingsraden wordt verstrekt, wordt verwezen naar de Algemene leveringsvoorwaarden.

Contact

Heb je vragen over bovenstaand of door gebruik te maken van deze website? Stuur dan uw vraag of opmerking per mail: info@talentontwikkelingmedezeggenschap.nl of vul het formulier in op de contactpagina.