Competenties in de medezeggenschap

een nieuwe methode om meer resultaat te behalen in het medezeggenschapswerk

samenwerken in de ondernemingsraad

Ontwikkelen van competenties

De eerste stap is het in  kaart brengen van de basiscompetenties van de individuele OR-leden. Hoe ziet het 'team' de 'ondernemingsraad' eruit?

Met behulp van diverse vragenlijsten krijgt ieder OR-lid inzicht in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden tijdens de zittingsperiode in de ondernemingsraad.

Een OR-lid moet weten welke competenties hij/zij wil leren en waarom, wat de competenties inhouden en wat nodig is om die competenties te verwerven. Vervolgens wordt bekeken hoe de competenties ontwikkeld kan worden en in welke situatie dit mogelijk is.

Ieder OR-lid heeft talent

Welke kwaliteiten neem jij mee in de OR?

De ondernemingsraad creëert een unieke leersituatie voor alle OR-leden. In een relatief korte periode leren OR-leden veel, vooral op beleidsgebieden waarmee de ondernemingsraad vaak mee te maken krijgt zoals sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werktijden.

Daarnaast ontwikkelen OR-leden communicatieve vaardigheden, leren ze resultaatgericht te werken, strategische inschattingen te maken, hoe met medewerkers om te gaan en hoe de organisatie in elkaar zit.

Welke kwaliteiten zijn op dit moment aanwezig in de ondernemingsraad?

Via diverse vragenlijsten wordt geïnventariseerd welke kwaliteiten er in de ondernemingsraad aanwezig zijn. Welke vragenlijsten worden door ons gebruikt?

zelfperceptie vragenlijst

Zelfperceptie-vragenlijst

De zelfperceptie-vragenlijst met zelfperceptie-woordenlijst bestaat uit een vragenlijst over eigen gedrag in werksituaties. Acht verschillende gebieden worden voorgelegd.

Om dit deel van het zelfbeeld te completeren vult het OR-lid ook een zelfperceptie-woordenlijst in, waarbij hij/zij een 1 of een 2 zet bij de woorden die naar zijn/haar mening van toepassing zijn.

Bij de in te vullen gegevens is een duidelijke instructie gevoegd.

Observatie-woordenlijst

De observatie-woordenlijst is een inschattingsformulier, dat door OR-leden, collega's, leidinggevenden, of een familielid van een betrokkene kan worden ingevuld, die daarmee 'observator' van OR-lid is geworden.Om de uiteindelijke uitslag zo betrouwbaar mogelijk te maken en om tot een 360° feedback te kunnen komen vereist het programma minimaal vier observatoren om een totaalprofielrappartage te kunnen genereren voor het OR-lid. Iedere observator vult onafhankelijk deze observatie-woordenlijst in.

observatie woordenlijst


observatie woordenlijst

Beïnvloedingsstijlen

​Als ondernemingsraad wil je invloed op belangrijke beleidsbeslissingen. Dat is niet anders als OR-lid. Zet je je argumenten kracht bij of ben je van mening dat de ondernemingsraad het volledig met elkaar eens moet zijn? 

In relatie tot de uitkomsten van de zelfperceptie en observatie uitkomsten wordt gekeken naar hoe en op welke wijze het OR-lid zijn/haar beïnvloeding gebruikt. Wil je je bewust zijn van de eigen beïnvloedingsstijl? En wil je de stijl bij anderen leren herkennen zodat er effectiever gecommuniceerd wordt?

Ieder OR-lid (mens) heeft een bepaalde stijl van invloed die hij/zij het meest gebruikt.

Onderhandelingsstijlen

Tijdens onderhandelingen wordt er geprobeerd het gewenste inhoudelijke resultaat te bereiken. Effectief gebruik maken van de machtsbalans, onderhandelingsklimaat en creativiteit kan het resultaat positief beïnvloeden. 

De onderhandelingsstijlen worden in relatie gebracht met de zelfperceptie-vragenlijst en observatie-woordenlijst.observatie woordenlijst
observatie woordenlijst


Conflictstijlen

Wanneer je in gesprek bent met de bestuurder kan het nog wel eens gebeuren dat er een soort patstelling ontstaat of dat we gewoon vastlopen omdat de meningen te ver uiteen liggen. Soms ontstaat er ook irritatie en vallen er woorden.

Maar hoe ga je daar nu precies mee om als OR-lid. Wat is je voorkeursstijl wanneer je dreigt in een conflict te verzanden?

Hoe ontwikkel ik mijn competenties?

Ieder persoon heeft unieke kwaliteiten en het niet de bedoeling om je in een hokje te stoppen. Maar wil je snel inzicht krijgen welke kwaliteit bij jou sterk is en welke minder sterk doe dan de test "Veld van Talent". Deze informatie kan je gebruiken om te bepalen welke competentie je wilt gaan ontwikkelen.

Als ondernemingsraad willen wij graag de talententest doen!

De Talententest is een onderdeel van de methode Talentontwikkeling medezeggenschap maar als je los van de methode de Talententest wil doen dan is dat altijd mogelijk. 

Een ondernemingsraad leert alleen maar als individuele OR-leden leren!

Onze overtuiging is dat een ondernemingsraad alleen maar kan leren en verbeteren, als individuele OR-leden leren en verbeteren. Het individuele leren en verbeteren wordt aangestuurd door heldere competentieprofielen voor de diverse medezeggenschapsprocessen.

Die processen zijn gericht op het realiseren van de geformuleerde medezeggenschapsdoelstellingen en worden uitgevoerd door leden van de ondernemingsraad, die als vakvolwassen medezeggenschappers, gestimuleerd worden en in staat worden gesteld om relevante competenties te verwerven.

Dat betekent een vorm van aansturing en uitvoering van medezeggenschap, waarin de benutting en ontwikkeling van de competenties van de individuele leden centraal staat.

competenties in de medezeggenschap

Wil je een voorbeeld ontvangen van een MZ-proces?

Door op onderstaande button te drukken ontvang je geheel "gratis" een competentiesheet van het (hoofd)proces van medezeggenschap "SAMENWERKEN".

scholingsplan ondernemingsraad

Ja, wij willen als ondernemingsraad aan de slag

met Talentontwikkeling Medezeggenschap!