Ontwikkelingsgericht coachen

hoe kunnen OR-leden met hun talenten optimaal bijdragen

Voelt een OR-lid zich persoonlijk verantwoordelijk voor de resultaten?

Coaching is een belangrijk onderdeel van de talententest. Want wanneer OR-leden de talententest hebben ingevuld dan worden de uitkomsten besproken met een coach. 

In het gesprek met de coach worden de scores uitgelegd en wat dit betekent voor jou als OR-lid. 

In het gesprek met de coach komen o.a. de volgende punten aan de orde:

  • wat wil je zelf bereiken in de medezeggenschap?
  • Waar wil je de komende tijd aan werken?
  • Hoe zie jij je rol in de ondernemingsraad?

Waar ligt je kracht als OR-lid en wat betekent dat voor je eigen ontwikkelproces?

Alles wordt vastgelegd in een persoonlijk rapport. Ieder OR ontvangt (persoonlijk) het rapport. Alleen de uitkomsten (van alle uitkomsten) worden in teamverband besproken om de kracht van de ondernemingsraad helder te maken.

Na ongeveer anderhalf jaar wordt opnieuw een coachingsmoment ingericht om de vorderingen in de ondernemingsraad te bespreken. 

Ook aan het einde van de zittingstermijn wordt een specifiek moment ingericht om het ontwikkelingsproces in kaart te brengen (wat heeft het je opgeleverd?). Dit is ook het moment waarop alle certificaten aan alle OR-leden worden uitgereikt.

Hoe werkt dat dan in de praktijk?

Nodig ons uit voor een kennismaking ..

of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

scholingsplan ondernemingsraad

Ja, wij willen als ondernemingsraad aan de slag

met Talentontwikkeling Medezeggenschap!