Bewust kiezen voor verandering

training or

Hoe wordt je een effectief team?

Het kan allemaal veel professioneler in de OR!

Professionalisering is al jaren hét woord wat je bij vele ondernemingsraden hoort. De vraag is alleen ‘hoe krijg je dat dan voor elkaar?’. En hoe zet je een dergelijke stap in beweging?

Lees meer …

De adviseur in de ondernemingsraad

adviseur ondernemingsraad

Hoe adviseert Saskia de OR?

Saskia heeft, als adviseur in de ondernemingsraad (OR) een duidelijke rol. Ze is een beetje het “geweten” van de ondernemingsraad, het team. Het duidelijkst is dat te zien aan de hand van haar opmerkingen over de procedure.Lees meer …

Vertegenwoordiger in de ondernemingsraad

vertegenwoordiger in de ondernemingsraad

Andre heeft gekozen voor vertegenwoordiger

“Uiteindelijk altijd voor de achterban”, zo wil OR-lid Andre zijn motto noemen als vertegenwoordiger. Bij alles wat hij doet in de ondernemingsraad (OR) wil hij zich bewust zijn van wat de achterban ervan denkt.Lees meer …