Resultaat- en ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap

Benut de aanwezige kwaliteiten in de ondernemingsraad en kom tot een goede taakverdeling

Peter de Graaf voorzitter OR

Dank voor de enorme bijdrage die jullie hebben geleverd aan het verbeteren van de werkwijze van de ondernemingsraad! Na een uitgebreide test hebben we voor het eerst een duidelijke visie opgesteld en is veel aandacht geschonken aan het samenwerkingsproces. Aan de hand van de test zijn taken verdeeld en is een scholingsplan opgesteld voor de individuele leden. Nogmaals dank!


Onze Diensten:

Talentontwikkeling medezeggenschap
individuele ontwikkeling

TALENTONTWIKKELING

Een ondernemingsraad leert niet, individuele leden leren waardoor de ondernemingsraad leert. Lees hoe je als OR meer resultaten bereikt door gebruik te maken van kwaliteiten en individuele ontwikkeling.

competenties

COMPETENTIES

Leden van de ondernemingsraad werken aan competentieontwikkeling. Door de aanwezige kwaliteiten te versterken kom je tot een betere taakverdeling en betere resultaten. 

competenties OR leden
MZ processen
MZ processen

MZ-PROCESSEN

Individuele leden gaan niet allemaal meer hetzelfde doen. Ieder OR-lid wordt actief in een medezeggen-schapsproces. Aan deze processen zijn competenties gekoppeld. Hierdoor wordt de ontwikkelings-gerichtheid gestimuleerd.

scholingsplan ondernemingsraad

SCHOLINGSPLAN

In het scholingsplan krijgen de individuele kwaliteiten van OR-leden specifieke aandacht. De MZ-processen vormen de basis van het scholingsplan en dit bevordert de samenwerking in de OR als de communicatie met bestuurder en achterban.

Scholingsplan OR
Leerlogboek ondernemingsraad
Leerlogboek OR

LEERLOGBOEK

In het ontwikkelingsproces ontvangt iedere deelnemer een (digitaal)leerlogboek. In dit leerlogboek worden de verworven competenties verwerkt.

training or

TRAININGEN

Naast een gezamenlijk vertrekpunt zijn er diverse thematische (competentie) trainingen en zijn er de jaarlijkse trainingen waarin het "leren en verbeteren" centraal staat.

training ondernemingsraad
coaching ondernemingsraad
coaching leden ondernemingsraad

COACHING

Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten ontvangt ieder lid een 'coachingsgesprek'. In het tweede en derde jaar van de zittingsperiode is de mogelijkheid aanwezig voor POP-gesprekken.


Laatste berichten

Hoe adviseert Saskia de OR? Saskia heeft, als adviseur in de ondernemingsraad (OR) een duidelijke rol. Ze is een beetje het[...]
Andre heeft gekozen voor vertegenwoordiger "Uiteindelijk altijd voor de achterban", zo wil OR-lid Andre zijn motto noemen als vertegenwoordiger. Bij[...]
Hoe werkt Peter als beïnvloeder? Hij komt er niet direct voor uit, maar diep in zijn hart vindt Peter 'beleid' leuk:[...]